RIGHT FRILANSAGENTUR   Identitet för frilansförmedling
RIGHT Frilansagentur rekryterar och förmedlar frilansare inom reklam, media och närliggande
kommunikationsyrken. Vid expansion så önskades ny design av logotype, övrig identitet och webb.