MARLENE YNGVE - DEKORMÅLARE   Identitet för dekorationsmåleri
Dekormålning och restaureringsarbeten med uppdragsgivare såväl som Junibacken, Independent
Studios till privata fastigheter. Uppdraget gällde framtagning av logotype samt design av webb.