JOHANSON DESIGN   U-Sit & B-Bitz
Johanson Design är ett av Sveriges mest expansiva möbelföretag främst för offentligt bruk så som kontor, detalj-
handel, hotell, restauranger och inredda fartygslinjer. Ny produktkatalog för modulsystemen U-Sit och B-Bitz.