ICA BANKEN   Brand Book version 1
ICA Banken har cirka 3.1 miljoner kunder och ingår i ICA koncernen (ICA AB). I all kommunikation
är tydlighet eftersträvansvärd, därav riktlinjer i form av grafiska manualer. För ICA Bankens räkning
sköttes den grafiska utformningen samt produktionen av deras Brand Book.