ICA AB   Förpackningsdesign samt butikskommunikation
ICA AB arrangerar årligen ett evenemang för sina handlare där fokus är presentation av nyheter och produkt-
linjer. I samarbete med ICA JMC så togs ny förpackningsdesign fram som del i en ny kommunikationslösning.
Ansvarade även för design av ett antal montrar som Smaka på världen, ICA Banken och ICA Nära.