EKONOMIKONTROLLEN   Identitet för revisions och konsultbyrå
Från att erbjuda on-line tjänster, redovisning och bokföring till uthyrning av controllers och ekonomiassistenter.
Ekonomikontrollens behov bestod av en tydlig identitet där vi tog fram logotype, designkomponenter (mönster),
stationary och webb ekonomikontrollen.se.