BUKOWSKIS   Grafisk formgivning och produktion
Bukowskis Auktioner är störst i Norden på kvalitetsauktioner och har auktionshus i Sverige och Finland.
Inför höstens auktioner 2012 formgavs och producerades särtryck, kataloger, inbjudningar och annonser.