VATTENFESTIVALEN   Kungsträdgården och Efterfesterna
Vattenfestivalen eller Stockholm Water Festival var en årligt återkommande festival i början av augusti
på nittiotalet. Under två somrar arbetades det med olika projekt som bestod både av design såväl som
arbetsledning. Grafiskt mönster uppförstorades till väggmålning i Kungsträdgården för den sk. Borgen.
Design för Efterfesterna bestod av fonder utifrån grafiska mönster.

Borgen 20x4,5 m

Skiss

Fond 7x15 m

Skiss