ALLITA CARE   Identitet för vårdföretag
Allita Care erbjuder tjänster inom vård och omsorg med fokus på individens särskilda behov.
Uppdraget bestod av att ta fram dess identitet: logotype, trycksaker och webb allitacare.se.